قوانین سایت سرزمین تجارت

قوانین ثبت و سفارش کالا

قوانین گارانتی محصول

رویه های بازگرداندن کالا

ثبت سفارشات
ثبت و سفارش کالا فقط از طریق درگاه پرداخت زرین پال صورت می گیرد؛ اما در صورت بوجود آمدن مشکل در ثبت سفارش می توانید با پشتیبانی برای ایجاد راه حل تماس بگیرید.
ثبت سفارشات
ثبت و سفارش کالا فقط از طریق درگاه پرداخت زرین پال صورت می گیرد؛ اما در صورت بوجود آمدن مشکل در ثبت سفارش می توانید با پشتیبانی برای ایجاد راه حل تماس بگیرید.
ثبت سفارشات
ثبت و سفارش کالا فقط از طریق درگاه پرداخت زرین پال صورت می گیرد؛ اما در صورت بوجود آمدن مشکل در ثبت سفارش می توانید با پشتیبانی برای ایجاد راه حل تماس بگیرید.
ثبت سفارشات
ثبت و سفارش کالا فقط از طریق درگاه پرداخت زرین پال صورت می گیرد؛ اما در صورت بوجود آمدن مشکل در ثبت سفارش می توانید با پشتیبانی برای ایجاد راه حل تماس بگیرید.